Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli satış sözleşmesi

07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu uyarınca hazırlanmış olan işbu sözleşme 11 maddeden oluşmakta olup 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup alıcı satın alma işlemlerini tamamlaması ile birlikte sözleşmede yer almakta olan tüm hükümleri kabul etmiş sayılmaktadır. Sözleşmede bulunmayan hükümler bakımından 29188 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 satılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygun düştüğü takdirde uygulanacaktır. Sözleşmede yer almakta olan madde/maddelerden iptal yahut uygulanamaz hale gelenlerin bulunması halinde kalan hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilecektir.


 1. Satışa Konu Yazılım Ürünleri:

  1. Vanilya 2 Makale Botu: Vanilya 2 makale botuna ait temel özellikler; 4 dilde makale yazma özelliğine sahiptir bu dillerde makale hazırlatırken kullanıcının taleplerine göre uzunluk, kısalık, makale konusu, makale formatı, KEYWORD uyumlu başlık oluşturma gibi eklemeler yapılabilecektir. Makalelerin uzunluğu 500 kelime ile sınırlandırılmıştır. Fakat makale bütünlüğü açısından bu uzunluk bir miktar artabilir. Ayrıca özgünlük amaçlandığı için makaleler istenenden farklı daha kısa ve daha uzun çıkabilir. Bu işlemlerin tamamlanma süresi ise cihaz özellikleri ve internet hızına bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama olarak 2 dakikadır. Her lisans 1 bilgisayar için özel olarak kurulur. Bir bilgisayara kurulan lisanslama işlemi geri alınamaz. Her başlık ve kelime için kesinlikle makale oluşturulabilir diye bir durum yoktur. Lisans süresi 1 ay(30 gün) dür.


 1. Satışa Konu Ürünün Niteliği Ve Kullanıcı Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar İle Yasaklar:


  1 adet Vanilya Makale Botu ürünü ADRES İstanbul fatura adresli İSİM-SOYİSİM Kişisine ÜCRET  bedel karşılığında satılmış olup ödeme ÖDEME-ARACI aracılığı ile kredi kartı ile yapılmıştır.


  Kullanıcı bu ürünü alırken tek kişi adına satış yapıldığı hakkında bilgilendirilmiş ve bu hususları kabul etmiştir. Programın 3. Kişilerce kullanılması/kullandırılması halinde Fikri Ve Sınai Haklar Kanunu kapsamında tazminat yükümlülüğü doğacağını buna ek olarak 6. Madde de yer alan cezai şart müeyyidesi ile karşı karşıya kalınacağı hususunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.


  Kullanıcı işbu sözleşmeyi onaylama ile birlikte satın almış olduğu makale botu ürününü sadece hukuka uygun ve meşru amaçlarla kullanacağını satıcıya beyan ve taahhüt etmiş, hukuka ve ahlaka aykırı amaçlarla kullanmayacağının da garantisini vermiş sayılmaktadır.

  Gerçekleşmesi muhtemel hukuka aykırı işlemler sebebi ile herhangi bir kastımız bulunmadığından ve açıkça Anayasa M.38 de de yer aldığı üzere masumiyet karinesi gereği vanilyazilim.com olarak hukuki sorumluluğumuzun bulunmadığını bildirmekteyiz.


  Söz konusu madde hükümlerine aykırı hareketlerin gerçekleştirilmesi halinde tüm sorumluluğun bizzat kullanıcıda(Programı satın alan müşteri) olacağı hususu da işbu sözleşmenin kabulü ile karine teşkil edecektir.


  Hukuka aykırı kullanım sebebi ile başlatılacak olan adli makamların işlemlerine ek olarak tarafımızca da hukuki yollara başvurulacağı olası itibar zedelenmesine ve ticari kayıplara ilişkin tazminat davası açılacağı ve 6. Madde de yer alan cezai şartın da herhangi bir ihbar ve belgeye gerek kalmaksızın işbu sözleşmeye bağlı olarak müşteri tarafından ödeneceği konusu koşul ve şartsız olarak kabul edilmiştir.


  Oluşturulacak metinlere ilişkin sorumluluğun reddi beyanı;

  Yapayzeka uygulamamız vasıtası ile gerçekleştirilen tüm örnek belgelerde (hukuki konulardaki dilekçeler ve formlar için bir hukukçu-avukata , mali ve finansal konularda mali müşavire, diğer belgeler için konu hakkındaki uzmanlara) gerekli uzmanlara danışmanızı ve ek olarak belgeleri kullanmadan önce tarafınızca da gözden geçirilmesini önermekteyiz. Belgelerin kullanılması konusunda tüm sorumluluğun kullanıcıya ait olduğu hususu da göz önünde bulundurulmalı ve işlem gerçekleştirirken bu hususlara dikkat edilmelidir.

  Vanilya yazılımı sadece örnek amaçlı belge üretmektedir. Üyelerin bu metin ve belgeleri kullanarak maddi veya manevi zarara uğraması halinde Vanilya olarak hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.


 2. Ürüne İlişkin İade Hakkı:

  Satışa konu yazılım nitelikli ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4-d bendinde belirtilen ürünlerden olup (“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar”) aynı yönetmeliğin 15-ğ maddesi gereği tüketicinin ürüne ilişkin cayma ve iade hakkı bulunmadığını belirtmek isteriz.


 3. Ürünün Teslim Edilememesi Halinde:

  Ürününün (Salgın hastalık, yangın, patlamalar, genel sistem arızaları iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebepler hariç olmak üzere) vanilyazilim.com dan kaynaklı hatalar sebebi ile zamanında teslim edilememesi halinde müşteriye öncelikli olarak benzer nevide ikame ürün teklifi yapılacak olup işbu teklifinde müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde müşteri tarafından yapılan ödeme 5 işgünü

  içerisinde müşteriye iade edilecektir. (Bankadan kaynaklı gecikmelerden şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.)


 4. Sözleşme Tarihi:

  İşbu sözleşme alıcı tarafından ödemenin yapıldığı tarih itibari ile onaylanmış sayılmaktadır.


 5. Cezai Şart: Alıcı tarafından, kasten şirketimize zarar verme/itibarını zedeleme maksatlı hareketlerde bulunulması halinde şirketimiz tarafından uğranılan zararın tazminine ek olarak 10.000TL cezai bedel talep edilebilecektir.


 6. Yaşa İlişkin Hükümler:

  Satım işlemi yalnızca 18 yaşından büyük tam ehliyetli ve akli melekeleri yerinde olan kişilere yapılacak olup alımın yapılması ile birlikte alıcı/vasisi söz konusu şartlara haiz olduğunu kabul etmektedir.


 7. Satış Sonrası Destek:

  Ürün'ün teslim alındığı andan itibaren tüm sorumluluk alıcıya ait olacaktır.(Geçmişten kaynaklı sorunlar hariç olmak üzere). Kullanıcı kaynaklı hatalarından dolayı ortaya çıkan hatalar ile diğer şekilde tarafımızdan kaynaklanmayan sebepler dolayısı ile çıkan hatalara ilişkin şirketimizin destek yükümlülüğü sona erecek ve herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

  Alıcıya satışa konu ürüne ilişkin 1 hafta süre ile (Şirketimizden kaynaklı sorunlara ilişkin) Teknik destek verilecektir. Teknik desteğin ne zaman sağlanacağını belirleme hakkı vanilyazilim.com yetkililerinde bulunmakta olup alıcının söz konusu hususa ilişkin herhangi bir itiraz/talep hakkı bulunmamaktadır. Teknik destek süresi sona erdikten sonra ücretli olarak destek verilmesi mümkündür. Destek talebi maksatlı tarafımıza iletişim kısmında yer alan bilgiler vasıtası ile ulaşılması gerekmektedir.


 8. Fatura ve İtirazlar:

  Alıcı fatura bilgileri için; ad, soyad, adres, iletişim numarası, ticaret unvanı, vergi dairesi ve vergi numarasını sağlamalı yanlış bilgi vermesi durumunda sorumluluğun tarafında olacağını göz önünde bulundurmalıdır.

  Alıcı faturaya 8 gün içerisinde itiraz etmediği takdirde faturaya konu ürünü kabul etmiş sayılmaktadır.(Fatura E-Fatura şeklinde gönderilecektir.)


 9. Yetkili Mahkemeler:

Şirketimiz nezdinde yapılan işlemler sebebi ile doğan uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İstanbul mahkemeleri olup eksik hükümlerde Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri sırası ile uygulanacaktır.


Alım işlemini gerçekleştiren tüm alıcılar işbu mesafeli satış sözleşmesinde yer almakta olan tüm hükümleri okumuş ve mutabık kalmış sayılmakta

olup sonradan sözleşmeye ilişkin itiraz hakları bulunmamaktadır.

Kayseri şehrinden satın alındı. 1 saat önce   Onaylandı

İletişime Geç