Üyelik Sözleşmesi

vanilyazilim.com Kullanıcı Politikası


Kullanıcı Politikası metni ile vanilyazilim.com hizmet alırken dikkat etmeniz gerekenleri ve uymanız gereken kuralları içermektedir. Siteyi kullanmanız yahut hizmet almanız durumunda işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktasınız. Aksi görüşte olmanız halinde lütfen vanilyazilim.com kullanmayı derhal bırakınız.


 1. Işbu sözleşme vanilyazilim.com yararlanma şartları, üyeliğe ilişkin koşul ve şartlar ile sitede uygulanması gereken ve yasak olan davranışlar hakkında kullanıcıları bilgilendirmektedir. Kullanıcılar ise bu metne uyacaklarını taahhüt etmektedir.


 2. vanilyazilim.com kullanmanızla birlikte işbu sözleşme metnini bununla birlikte KVKK Açık Rıza sözleşmemizi de kabul etmiş, Gizlilik Politikalarımızı da okuyarak onaylamış sayılmaktasınız.


 3. Ürünler ve Hizmetler:

  vanilyazilim.com dan satın almış olduğunuz yazılım ve ürünler sadece tek kullanıcıya tek kullanımlık olarak satılmaktadır. Satışı gerçekleşen ürünün 3. Bir kişi tarafından yahut defaatle kullanımının tespit edilmesi halinde ihlali gerçekleştirmiş olan Müşteri tarafından Telif Hakkımız İhlal edilmiş olacak ve Vanilya yetkilileri tarafından 11. Madde kapsamında da açıkça yer aldığı üzere Fikri ve Sınai Haklar Kanunu kapsamında gerekli Hukuki Başvurularda bulunulacaktır.


  Müşteri tarafından satın alınan ürünler temel tanımı ile yapay zeka araştırma/metin üretme ürünleri olup verileri internet ortamından elde ederek işlemleri gerçekleştirmektedir.


  Ürünler müşteriye satılırken satış sözleşmesinde de açıkça yer aldığı üzere hukuka uygun amaçlarda kullanma maksadı ile satışı gerçekleştirilmektedir. Müşteri tarafından yazılımın kötü niyetli kullanılması yahut 3. Kişilerin zararlarına neden olacak şekilde kullanılması sebebi ile doğacak olan tüm zararlardan ürünü satın alarak hukuka aykırı kullanımı gerçekleştiren müşterinin sorumlu olduğu göz önünde bulundurulması gerekmektedir.


  vanilyazilim.com tarafından söz konusu hukuka aykırı tarzda eylemlerde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde kullanıcının üyeliği Vanilya yetkilileri tarafından kapatılarak tüm haklardan mahrum bırakılabilecektir.


  Ek olarak kötüye kullanım sonrası yazılım vasıtası ile gerçekleştirilmiş olan eylemlerin iptal talebi hakkı ile yazılımın kısıtlanması gibi müeyyidelerde bulunma hakkı da vanilyazilim.com yetkililerinde bulunmaktadır.

  Ortaya çıkacak olan hukuki sorumluluklara ilişkin ise Türk Medeni Kanunu Madde 3 gereği vanilyazilim.com tarafından gerçekleştirilen İYİNİYETLİ hareketler (Satın alma işlemi esnasında ve üyelik esnasında sorumluluklara ve yazılımın kötü niyetli kullanılmamasına ilişkin tüm bildirimler yapılmakta ve kötüye kullanımın ortaya çıkaracağı sonuçlardan sorumlu olunacağı bildirilmekte.) sebebi ile herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.


  Üye tarafından satın alınan yazılımın amacı dışında kullanılarak meydana getireceği olumsuz intiba nedeni ile vanilyazilim.com oluşacak zarara ilişkin Vanilya yetkililerinin tazminat talep hakkı da bulunmaktadır.


  Oluşturulacak metinlere ilişkin sorumluluğun reddi beyanı;

  Yapay zekâ uygulamamız vasıtası ile gerçekleştirilen tüm örnek belgelerde (hukuki konulardaki dilekçeler ve formlar için bir hukukçu-avukata, mali ve finansal konularda mali müşavire, diğer belgeler için konu hakkındaki uzmanlara) gerekli uzmanlara danışmanızı ve ek olarak belgeleri kullanmadan önce tarafınızca da gözden geçirilmesini önermekteyiz. Belgelerin kullanılması konusunda tüm sorumluluğun kullanıcıya ait olduğu hususu da göz önünde bulundurulmalı ve işlem gerçekleştirirken bu hususlara dikkat edilmelidir.

  Vanilya yazılımı sadece örnek amaçlı belge üretmektedir. Üyelerin bu metin ve belgeleri kullanarak maddi veya manevi zarara uğraması halinde Vanilya olarak hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.


 4. Alışverişe ilişkin esaslar:

  Alışveriş Müşteri tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi ile başlayıp teslim ile sona eren süreci ifade eder. Ürünlerin yazılım ürünleri olduğu göz önüne alındığında iadeye ilişkin 8. Madde hükümlerinin geçerli olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Teslim sonrası oluşacak hatalara ilişkin olarak ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında hareket edilecektir.


 5. Üyeler siteye giriş yaparak kullanıma başladıklarında tam ehliyetli, akli dengelerinin yerinde ve 18 yaşından büyük olduklarını da beyan etmiş sayılmaktadırlar. Söz konusu hususun aksi iddia edilemeyecek olup kullanıcının yahut yasal temsilcisinin gerçekleştirilen tüm işlemlerden şahsi sorumluluğu bulunmaktadır.


 6. Sözleşmeye konu ürünler 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4-d bendinde belirtilen ürünlerden olup (“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar”) aynı yönetmeliğin 15-ğ (tüketicinin ürüne ilişkin cayma ve iade hakkı bulunmadığını.) maddeleri gereği (Yazılım ürünlerinin iadesi ile yazılım ürünlerine ilişkin sipariş iptali sonrası para iadesi mümkün değildir.) müşteriye nakdi ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir.

 7. İstenilen ürünün müşteriye sağlanamaması durumunda ve müşteri’nin iade talep etmesi halinde müşteriye öncelikli olarak ikame ürünler teklif edilecek, işbu teklifin müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde ise iade süreci başlatılacak olup vanilyazilim.com sorumluluğunda bulunan iadeye ilişkin işlemler 5 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. (Banka ve diğer kurumlardan kaynaklanan gecikmelerden dolayı vanilyazilim.com sorumluluğu bulunmamakta olup süreç ilgili banka aracılığı ile müşteri tarafından takip edilecektir.)


 8. Kullanıcılar vanilyazilim.com üzerinden yaptığı ve Canlı Destek üzerinden yaptığı görüşmelerde ırkçı, hakaret içeren ve aşağılayan konuşmalarda bulunmayacaklarını beyan eder. Aksi hareket edilmesi durumunda herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kullanıcı hesabının kısıtlanması hakkı vanilya da bulunmaktadır.


 9. vanilyazilim.com sunduğu her türlü hizmeti kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkına haizdir. Işbu durumun gerçeklemesi halinde kullanıcıların tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.


 10. vanilyazilim.com fiyat ve ürün politikalarına ilişkin tüm düzenleme ve belirleme haklarını kendinde saklı tutmakta olup herhangi bir bildirimde bulunmadan söz konusu değişiklikleri yapma hakkına haizdir.


 11. Fikri ve Sinai haklara ilişkin vanilya da yer almakta olan tüm fikir ve sanat ürünleri yazılımlar site teması ve diğer ürünlerin tasarım ve kullanım hakkı vanilya yetkililerinde bulunmaktadır. Işbu hakkın ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde yasal yollara başvurulacak ve ortaya çıkan tüm zararlar sorumlu kullanıcı/misafirlerden tazmin edilecektir.


 12. Üyeler üye olma esnasında vanilyazilim.com sunmuş olduğu bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekte aksi durumda ortaya çıkacak tüm sorunlara ilişkin şahısları bakımından sorumlu olduklarını kabul etmektedirler.


 13. Üyeler hesapları ile gerçekleştirilen işlemlerden şahsen sorumlu olup hesapları 3. Kişilere vermeleri halinde gerçekleşecek tüm hukuki prosedürlerden de şahsen sorumlu olacaklardır.


 14. Üyelerin hesap şifreleri kullanıcı adları ve diğer şahsi bilgilerine ilişkin işbu şifre ve bilgilerin 3. Kişilerden gizlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda ortaya çıkacak zararlardan vanilya sorumlu değildir.


 15. vanilyazilim.com tarafından sağlanan ürünler pek çok farklı sunucu ile iletişime geçtiği için doğal olarak bazı durumlarda yoğunluk ve gecikmeler yaşanabilmektedir. Herhangi bir sorun ya da gecikme yaşandığında veya destek alınması gerektiğinde vanilyazilim.com üzerinden destek talebi oluşturulması gerekmektedir.(Diğer iletişim kanallarından destek hizmeti verilmemektedir) Destek ve hizmet saatleri saat 10.00 ile 18.00 arasındadır. Gecikmelerden doğan zararlar bakımından vanilyazilim.com herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar tarafından olası bir gecikmenin bildirmesi durumunda vanilya söz konusu durumun çözülmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.

 16. Alış işlemleri 3. Parti uygulamalar(PayTR) aracılığı ile yapılacak olup müşterinin alışverişi onaylaması halinde vanilya direkt olarak ödeme ekranına yönlendirecek ödemenin söz konusu sayfa aracılığıyla başarılı şekilde gerçekleşmesini müteakiben alışveriş işlemi tamamlanmış sayılacaktır. (Müşteri siparişi tamamlanmış sayılıp vanilyazilim.com kendi yükümlülüklerini 2 işgünü içerisinde tamamlayacaktır.)


 17. Yetkili mahkemeler: vanilyazilim.com nezdinde yapılan işlemler sebebi ile doğan uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İstanbul mahkemeleri olup eksik hükümlerde Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri sırası ile uygulanacaktır.

İstanbul şehrinden satın alındı. 1 saat önce   Onaylandı

İletişime Geç